Video Portfolio

Aurora Borealis 9/9/15 – Time-Lapse and Real Time Video – Hancock, MI

Aurora Borealis 9/9/15 – Time-Lapse and Real Time Video – Hancock, MI

Aurora Borealis At Storm Level – Hancock, MI – 09/07/15

Aurora Borealis At Storm Level – Hancock, MI – 09/07/15

Aurora Borealis – Hancock, MI – 082615

Aurora Borealis – Hancock, MI – 082615

The Aurora Borealis’ Triumphant Return – 10/2/13 – Hancock, MI

The Aurora Borealis’ Triumphant Return – 10/2/13 – Hancock, MI

Aurora Borealis Highlights in the Keweenaw

Aurora Borealis Highlights in the Keweenaw

Aurora Borealis over Portage Canal – September 30th, 2012

Aurora Borealis over Portage Canal – September 30th, 2012

Aurora Borealis at Storm Level over Portage Canal

Aurora Borealis at Storm Level over Portage Canal

Aurora Borealis over Copper Harbor – April 24th, 2012

Aurora Borealis over Copper Harbor – April 24th, 2012

Aurora Borealis Over Copper Harbor – April 24th, 2012 (Long Version)

Aurora Borealis Over Copper Harbor – April 24th, 2012 (Long Version)