Video Portfolio

Friday Night Start – 2016 CopperDog 150

Friday Night Start – 2016 CopperDog 150

Friday Night Start – 2015 CopperDog 150

Friday Night Start – 2015 CopperDog 150

Friday Night Lights at the 2014 CopperDog 150

Friday Night Lights at the 2014 CopperDog 150

2014 CopperDog 150 Start Highlights – 02/28/14

2014 CopperDog 150 Start Highlights – 02/28/14

2014 CopperDog 150 TV Ad

2014 CopperDog 150 TV Ad

CopperDog 150 – Kids Sled Dog Rides – Agassiz Park

CopperDog 150 – Kids Sled Dog Rides – Agassiz Park

Trailer for “The Volunteer (at the CopperDog 150)”

Trailer for “The Volunteer (at the CopperDog 150)”

CopperDog 150 Goes Mushin’

CopperDog 150 Goes Mushin’

2013 CopperDog 150 Calumet Start Highlights

2013 CopperDog 150 Calumet Start Highlights